Artur Rakowski

Artur Rakowski

Artur Rakowski – zielonogórski farmaceuta, bloger i promotor zdrowia. Na swoim blogu www.ArturRakowski.pl opowiada po męsku o zdrowiu najmłodszych, testuje sprzęt medyczny i porusza ojcowskie tematy. Jest prelegentem ogólnopolskich konferencji, ale angażuje się również w lokalne inicjatywy prozdrowotne w szkołach rodzenia i poradniach laktacyjnych.